Psychotherapie

Behandelvormen en methodieken

Wat psychotherapie is

Psychotherapie is het vakgebied binnen de psychologie dat zich richt op het verminderen van psychologische klachten (angst- en stemmingsklachten) die dieper geworteld zijn in de patronen van je persoonlijkheid, maar je ook helpt om te gaan met emoties en de gevolgen van (hechtings)trauma. Je kan daarbij denken aan een negatief zelfbeeld, onduidelijkheid over je identiteit of een verstoord lichaamsbeeld, maar ook aan diverse problemen in relatie met anderen.

Binnen onze praktijk behandelen we mensen boven de 18 jaar. We werken met wetenschappelijk onderbouwde technieken. De behandelaren binnen onze praktijk hebben daarbij gemeen dat ze eclectisch werken en daar bij het kader van de psychoanalystische psychotherapie en het psycho-analystische denken, als uitgangspunt nemen. Indien geïndiceerd kunnen wij ook e-health toepassen in de behandeling.

Psychoanalytische psychotherapie

Binnen de psychoanalytische psychotherapie nemen we aan dat een deel van onze gevoelens en gedachten onbewust voor ons zijn. We helpen je om meer zicht te krijgen op dit onbewuste deel met het doel om grip te krijgen op klachten, problemen en interacties met anderen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde problemen steeds weer terugkomen of dat het maar niet lukt om te genieten van contact met anderen. Een nieuwe levensfase kan je weer in contact brengen met oude angsten en onzekerheden.
Heb je te maken met terugkerende depressies? Of maak je keer-op-keer een onhandige beslissing? Is er sprake van een traumatische voorgeschiedenis, waarbij schuld en schaamte je parten spelen? Ben je geneigd je keer op keer aan te passen aan de wil van een ander? Dan kan het helpend zijn om in psychotherapie te gaan.

Gesprekken vinden gebruikelijk wekelijks of tweewekelijks plaats (individueel of in een groep). Door in therapie aandacht te besteden aan gevoelens verkrijg je inzicht in je psychische functioneren en wordt het mogelijk negatieve levensgebeurtenissen te verwerken. Je geeft je hedendaagse gedachten, gedrag en gevoel betekenis door (emotioneel) te begrijpen waar ze vandaan komen. Door het verworven zelfinzicht wordt het makkelijker om verandering te bewerkstelligen, beslissingen te nemen en oplossingen te bedenken.

Een psychotherapie kan gericht zijn op het verwerven van zelfinzicht, waarbij het onbewuste meer bewust wordt gemaakt, maar kan ook steunend en structurerend zijn (gericht op emotie-regulatie in het hier-en-nu). Samen met de psychotherapeut werk je op een passende wijze naar een verbetering van je kwaliteit van leven en een steviger zelfgevoel.

Visie en mensbeeld