Praktijk

Onze visie op therapie

Visie en mensbeeld

Onze visie is dat een gezond mens een heel mens is. In een heel mens kunnen fijne en pijnlijke gevoelens naast elkaar bestaan en is ruimte voor zelfonderzoek en reflectie. Een heel mens kan mild zijn bij uitdagingen en trots op verdiensten. Een heel mens is niet perfect, maar maakt fouten en kan herstellen.

Gedurende een mensenleven kunnen we vroeg of laat uit evenwicht raken, met verliezen te kampen krijgen of anderzijds beschadigd raken. Patronen die ontstaan om een mens te helpen overleven in een moeilijke fase kunnen op een later moment in het leven belemmerend werken en de ontwikkeling van klachten in de hand werken. Angst-, stemmingsklachten, moeite met het reguleren van emoties en interpersoonlijke problemen kunnen het gevolg zijn.

Het is onze taak en doel als psychotherapeuten om de beschadigde mens weer in contact te brengen met gevoelens en behoeften die verborgen zijn geraakt door negatieve ervaringen. Wij geloven dat de therapeutische relatie een helende en veilige plek kan zijn om pijnlijke ervaringen te verwerken. Hierdoor kan er weer heelheid worden ervaren en ontstaat er weer gezondheid.

Behandelaren

Wat psychotherapie is