Aanmelden

Van eerste contact tot behandeling

Verwijzing

Onze praktijk werkt vanuit verwijzingen van de huisarts. De huisarts bepaalt op grond van je klachtenbeschrijving welke zorg passend is. De eerste stap is vaak begeleiding van de Praktijk Ondersteuner GGZ bij de huisarts. Indien er sprake is van lichte psychische problematiek zal de huisarts doorverwijzen naar een psychologenpraktijk in de basis ggz. Als er sprake is van meer complexere psychische klachten (klachten zijn langer aanwezig, er is sprake van klachten op verschillende gebieden) dan zal de huisarts doorverwijzen naar een psychologenpraktijk voor gespecialiseerde ggz.

Onze praktijk biedt behandelingen in de basis en gespecialiseerde ggz voor mensen vanaf 18 jaar.

Onze praktijk biedt geen behandeling indien er sprake is van:

  • su├»cidaliteit
  • psychotische fenomenen
  • verslavingsproblematiek
  • eetproblematiek

Aanmeldprocedure en werkwijze behandeling

Na aanmelding via onze website, nemen wij per email contact met je op om je te informeren over onze wachttijd. De eerste stap in het intake-proces is een telefonische kennismaking. Bij deze kennismaking kunnen we in het kort horen waar je last van hebt en of we binnen onze praktijk passende hulp kunnen bieden. In sommige gevallen kunnen we adviseren dat je je aanmeldt bij een andere organisatie.
Voor de intake heb je een geldige verwijzing nodig van de huisarts. Daarnaast hebben we voor de dossiervorming het volgende nodig: BSN, polisnummer van je verzekering en een kopie van je identiteitsbewijs.

Tijdens de intake (meestal drie tot vijf gesprekken) draait het om het in kaart brengen van je klachten en een mogelijke verklaring daarvan. We zullen het hebben over ervaringen in je leven die mogelijk te maken hebben met je belemmeringen waarom je je aanmeldt bij onze praktijk. Het kan zijn dat we iemand uit je directe omgeving uitnodigen om tijdens de intake met jou mee te komen zodat we meer informatie kunnen verzamelen. We vinden het belangrijk je goed te begrijpen en samen te formuleren waar we aan kunnen gaan werken tijdens je behandeling. Na de intake volgt het bespreken van het behandelplan/advies.

Tijdens je behandeling zullen we regelmatig evalueren. We bespreken hoe het gaat met je klachten en hoe je de behandeling ervaart. Ook tijdens de behandeling kan het goed zijn om mensen uit je directe omgeving te betrekken in jouw veranderproces.

Visie en mensbeeld