Klachtenregeling

Hoe wij omgaan met klachten

Wij streven naar professionaliteit en goede kwaliteit van zorg. Desondanks kunnen er misverstanden ontstaan of ontevredenheid over je psycholoog. Als je een klacht hebt is het raadzaam om hierover eerst met je psycholoog te praten of het kenbaar te maken. Wij nemen je klacht serieus en zoeken graag samen naar een oplossing.

Mocht het gesprek niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kun je contact opnemen met de collega psycholoog van de praktijk. Indien ook deze collega u onvoldoende kan helpen dan kunt u zich wenden tot de NVGZP of de LVVP. Onze praktijk is aangesloten bij deze beroepsvereniging en hun klachtenregeling: www.nvgzp.nlwww.lvvp.nl

Toch nog een vraag?